Velkommen til Postpensionisternes Landsforening

SÅDAN STARTEDE DET

”Pensionisterne, Enkerne og Invaliderne blev som bekendt ikke delagtiggjort i Supplementsdyrtidstillægget for 1917, hvilket selvsagt skuffede disse Medborgere, der som regel i Forvejen har ondt ved at faa den lille Pension til at slaa til, til det allernødvendigste.”

Sådan stod der i Posthornet i 1919. Det var hovedorganisationerne, der havde ført overenskomstforhandlingerne, som en kreds af pensionister fra etaterne var utilfredse med resultatet af. De fandt det derfor nødvendigt at etablere deres egen organisation, og Landsforeningen for Pensionister så derfor dagens lys.
I 1943 dannede pensionisterne i postetaten deres egen forening, Post- og Telegrafvæsenets Pensionistforening, som i 1945 var medstifter af Fællesforeningen for Statens Pensionistforeninger – den daværende Statspensionisternes Centralforening (SC). Så det er en traditionsrig forening, der efter en række sammenlægninger og fusioneringer inden for postvæsenets organisationer siden 1996 bærer navnet Postpensionisternes Landsforening.
Landsforeningens formålsparagraf siger bl.a.:

PL har til formål at arbejde for opnåelse af de til enhver tid bedst mulige pensionsvilkår for foreningens medlemmer og deres efterladte, at virke for gennemførelse af sager af økonomisk og social betydning for medlemmerne, samt styrke sammenholdet mellem pensionisterne indbyrdes.

En forening for alle
  • Adgang til at blive medlem har enhver, der med pension eller efterløn forlader PostNord, TDC eller BG Bank (GiroBank).  Samme adgang har til enhver tid disses ægtefæller eller samlevere, selvom de ikke har eller har haft ansættelse i PostNord, TDC eller BG Bank (GiroBank). Desuden har alle der er på rådighedsløn samt disse ægtefæller eller samlevere adgang til medlemskab.