Seneste nyt fra Postpensionisternes Landsforening
 
Nyt for 2018
 
Info om din rejseforsikring hos Tjenestemændenes forsikring: Bliver du berørt af den igangværende konflikt så har TJM forsikring  besluttet, helt ekstraordinært at udvide afbestillingsdækningen for rejser købt før den 1. marts 2018.  
Læs betingelserne for dækning her: https://tjm-forsikring.dk/aktuelt/info-om-rejseforsikring
 
 
Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 % Læs Pressmeddelelsen fra CFU og Forhandlingsfælleskabet af den 12. marts 2018 HER
 
 
 
Nyt for 2017
 
 
Den 22-12-2017 -  Lønudviklingen opgøres til 1,7 pct, hvilket er det samme som de officielle tal. Der sker derfor ingen udmøntning fra privatlønsværnet,
og lønstigningen på 1,5 pct. pr. 1. december 2017 fastholdes, hvilket jo også gælder tjenestemændenes pension.
 
Reguleing af pensionen pr. 1-12-2017 - Der er tale om forløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke,
en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysningen herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018. I givet fald udsendes nye pensionstabeller.
Den nye regulerigsprocent, vil kun have virkning for pensionerne fremadrettet.
 
Kontingentstigning - i forbinidelse med regulering af tjenestemandspensionen den 1. april, forhøjes kontingentet 
til Postpensionisternes Landsforening fra 59,34 kr. til 60,07 kr. om måneden.  En stigning på 0,73 kr. pr. md.
For medlemmer, hvor HK/Post og Kommunikation betaler halvdelen af kontingentet, stiger beløbet til 30,07 kr. om måneden.
 
PostNord Danmark informerer om deres planer om en ny produktionsmodel.
Du kan læse den fulde information ved at følge dette link
 
Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  - Kan du få erstatning for erhvervsevnetab ?
 
I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Læs i nedenstående link hvordan en sag bliver genoptaget og hvad kriterierne er for genoptagelse. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt for 2016

 
Den 6. februar blev der indgået forlig på statens område, forliget er  3 årigt og løber fra 1. april 2015 til 1. april 2018.
I hovedtræk ser det lønmæssige således ud:  
Generel lønstigning
Reguleringsord.
I alt
 
01.04.2015=
01.04.2015=
0,27%
0,23% (anslået)
0,50%
Generel lønstigning
Reguleringsord.
I alt
 
01.04.2016=
04.04.2016=
0,80%
0,0% ( der udmøntes ikke reg.ord i 2016 uanset lønglidning på det private)
0,80%
Generel lønstigning
Reguleringsord.
I alt
 
01.04.2017=
04.04.2017=
1,0%
0,70% (anslået)
1,70%
Generel lønstigning
Reguleringsord.
I alt
 01.12.2017=
01.12.2017=
1,50%
0,0%
1,50
 
I alt for hele perioden 4,50 %. Danmarks statistik regner med en prisstigning i perioden på 3,80%, så hvis det holder vil det betyde en realløns fremgang.
 
Derudover er der andre elementer i forliget fx: forbedringer af Minipension, forbedringer vedr. ATP, 1 ugens ekstra barsel øremærket til fædre, desuden projekter vedr. forbedringer på det psykiske arbejdsmiljø, og det lokale samarbejde.
 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

                                                                           tegning af Bjerne Johansen
                                                       Tegning af Bjerne Johansen - Bragt i Posthornet april 2013

   

 

 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Brovadvej 51, Erritsø   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))