Seneste nyt fra Postpensionisternes Landsforening
 
 
Nyt for 2019
 
Vi har, i Postpensionisternes Landsforening, igennem et par år været i dialog med Skattestyrelsen omkring indberetning/fradrag for kontingentet.
 
Skattestyrelsen har i maj 2019 afgjort, at PL, som medlem af OAO, har forhandlingsretten for Landsforeningens medlemmer på tjenestemandspension. Dette betyder, at disse medlemmer stadig har fradrag for deres kontingent.
 
 
For medlemmer, der ikke modtager tjenestemandspension, og hvor landsforeningen derfor ikke har forhandlingsret, betyder det, at der ikke fremadrettet er fradrag for kontingentet. Vi er i Landsforeningen derfor blevet pålagt, at korrigere indberetningen for 2017 samt 2018.
 
 
Da beløbet, der er indberettet på ny er mindre end det hidtil indberettede beløb har ca. 200 medlemmer derfor modtaget meddelelse i E-boks, omkring en ny årsopgørelse.
 
Udregningen sker på baggrund af Kildeskattelovens §62c, som siger, at hvis restskat efter regulering af evt. tillæg og renter, udgør mindre end kr. 500,-, så vil det ikke blive opkrævet. Dette gør sig gældende ift. den nye årsopgørelse, og får derfor ikke økonomisk betydning bagudrettet. Fremadrettet vil det manglende fradrag udgøre et beløb på ca. kr. 190,00 årligt.
 
Skulle ovenstående give anledning til yderligere spørgsmål kan kontoret kontaktes enten pr. mail eller på telefonen.
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Tirsdag den 19. marts flyttede Landsforeningens kontor til ny adresse. Vi kan fremover træffes på:
Postpensionisternes Landsforening
Prangervej 42
7000 Fredericia
 
Begravelseskassen af 26. maj 1983 afholder sin årlige generalforsamling den 16. marts 2019. Læs mere her

PostNord News nedlægges. Det sidste nummer udkommer i februar, derefter vil alle nuværende medarbejdere få adgang til intranettet hvor de kan læse de artikler, som hidtil er bragt i bladet. Det er kun nuværende medarbejdere, som får denne mulighed. I praksis vil det sige, at tidligere medlemmer, og derfor også medlemmer af Landsforeningen ikke længere har muligheden for at læse bladet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nyt for 2018
Posthornet nr. 5-2018 er nu på vej ud til alle vores medlemmer. De der allerede nu har modtaget deres eksemplar, har sikkert opdaget at bladet er hæftet forkert. Det beklager vi naturligvis meget. På hjemmesiden under Posthornet 2018-2019, kan bladet læses hvor det er hæftet korrekt. Ønsker du et nyt, korrekt hæftet, eksemplar tilsendt så kontakt Landsforeningens kontor.
 
Eu- Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Kravene til behandling af personoplysninger er blevet skærpet og omfatter også Postpensionisternes Landsforening. I Posthornet nr. 4-2018, der udkommer ultimo september vil du kunne læse yderligere.

 

Regulering af lønningerne i staten pr. 1. oktober 2018.
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning, en stigning på 0,50 pct. pr. 1.oktober 2018.
Den nye reguleringsprocent for pensioner, der tager udgangspunkt i satserne for oktober 1997, er beregnet til 42,22239.
 
Vi har konstateret, at Moderniseringsstyrelsen, ikke har nået at udbetale lønstigningen til 01.07.18.
Stigningen vil blive udbetalt pr. 01.08.18, med tilbagevirkende kraft fra 01.04.18. De nye pensionstabeller findes ved at trykke på nedenstående link.
 
Kontingentstigning - i forbinidelse med regulering af tjenestemandspensionen, forhøjes kontingentet 
til Postpensionisternes Landsforening fra 60,07 kr. til 61,64 kr. om måneden.  En stigning på 1,57 kr. pr. md.
For medlemmer, hvor HK/Post og Kommunikation betaler halvdelen af kontingentet, stiger beløbet til 31,64 kr. om måneden.
 
Regulering af lønningerne og tjenestemandspensionen i staten pr. 1. april 2018.
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning på 0,80 % pr. 1. april 2018. Samtidig udmønter reguleringsordningen 0,33%.
Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at reguleringerne vil være implementeret med lønnen sidst i juni,
inklusiv eftereguleringen fra den 1. april 2018.
 
RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG
INNOVATION OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG.
2018
I. Overenskomst-/aftaleperiode
Overneskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år fra 1. april 2018/overenskomsternes eventuelle senere udløbspunkt.
II. Generelle lønforhøjelser.
Med virkning fra 1.april 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.oktober 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.april 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.oktober 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,86 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.april 2020 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,46 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.februar 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,68 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen.
Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2018 med 0,33 pct., pr. 1.april 2019 med 0,02 pct., pr. 1. april 2020 med 0,02 pct., og 1. februar 2021 med 0,10 pct.       
I alt 0,47 pct. Stigningen i reguleringsordningen er skønnet.
 
Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 % Læs Pressmeddelelsen fra CFU og Forhandlingsfælleskabet af den 12. marts 2018 HER
 
 

 

                                                                           tegning af Bjerne Johansen
                                                       Tegning af Bjerne Johansen - Bragt i Posthornet april 2013

   

 

 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))