Seneste nyt fra Postpensionisternes Landsforening
 
Nyt for 2018
 
Posthornet nr. 5-2018 er nu på vej ud til alle vores medlemmer. De der allerede nu har modtaget deres eksemplar, har sikkert opdaget at bladet er hæftet forkert. Det beklager vi naturligvis meget. På hjemmesiden under Posthornet 2018-2019, kan bladet læses hvor det er hæftet korrekt. Ønsker du et nyt, korrekt hæftet, eksemplar tilsendt så kontakt Landsforeningens kontor.
 
 
Eu- Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. Alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Kravene til behandling af personoplysninger er blevet skærpet og omfatter også Postpensionisternes Landsforening. I Posthornet nr. 4-2018, der udkommer ultimo september vil du kunne læse yderligere.

 

Regulering af lønningerne i staten pr. 1. oktober 2018.
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning, en stigning på 0,50 pct. pr. 1.oktober 2018.
Den nye reguleringsprocent for pensioner, der tager udgangspunkt i satserne for oktober 1997, er beregnet til 42,22239.
 
Vi har konstateret, at Moderniseringsstyrelsen, ikke har nået at udbetale lønstigningen til 01.07.18.
Stigningen vil blive udbetalt pr. 01.08.18, med tilbagevirkende kraft fra 01.04.18. De nye pensionstabeller findes ved at trykke på nedenstående link.
 
Kontingentstigning - i forbinidelse med regulering af tjenestemandspensionen, forhøjes kontingentet 
til Postpensionisternes Landsforening fra 60,07 kr. til 61,64 kr. om måneden.  En stigning på 1,57 kr. pr. md.
For medlemmer, hvor HK/Post og Kommunikation betaler halvdelen af kontingentet, stiger beløbet til 31,64 kr. om måneden.
 
Regulering af lønningerne og tjenestemandspensionen i staten pr. 1. april 2018.
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning på 0,80 % pr. 1. april 2018. Samtidig udmønter reguleringsordningen 0,33%.
Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at reguleringerne vil være implementeret med lønnen sidst i juni,
inklusiv eftereguleringen fra den 1. april 2018.
 
RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG
INNOVATION OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG.
2018
I. Overenskomst-/aftaleperiode
Overneskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år fra 1. april 2018/overenskomsternes eventuelle senere udløbspunkt.
II. Generelle lønforhøjelser.
Med virkning fra 1.april 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.oktober 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.april 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.oktober 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,86 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.april 2020 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,46 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.februar 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,68 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen.
Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2018 med 0,33 pct., pr. 1.april 2019 med 0,02 pct., pr. 1. april 2020 med 0,02 pct., og 1. februar 2021 med 0,10 pct.       
I alt 0,47 pct. Stigningen i reguleringsordningen er skønnet.
 
Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 % Læs Pressmeddelelsen fra CFU og Forhandlingsfælleskabet af den 12. marts 2018 HER
 
 

 

                                                                           tegning af Bjerne Johansen
                                                       Tegning af Bjerne Johansen - Bragt i Posthornet april 2013

   

 

 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Brovadvej 51, Erritsø   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))