Seneste nyt fra Postpensionisternes Landsforening
 
Nyt for 2018
 
Vi har konstateret, at Moderniseringsstyrelsen, ikke har nået at udbetale lønstigningen til 01.07.18.
Stigningen vil blive udbetalt pr. 01.08.18, med tilbagevirkende kraft fra 01.04.18. De nye pensionstabeller findes ved at trykke på nedenstående link.
 
Kontingentstigning - i forbinidelse med regulering af tjenestemandspensionen, forhøjes kontingentet 
til Postpensionisternes Landsforening fra 60,07 kr. til 61,64 kr. om måneden.  En stigning på 1,57 kr. pr. md.
For medlemmer, hvor HK/Post og Kommunikation betaler halvdelen af kontingentet, stiger beløbet til 31,64 kr. om måneden.
 
Regulering af lønningerne og tjenestemandspensionen i staten pr. 1. april 2018.
I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning på 0,80 % pr. 1. april 2018. Samtidig udmønter reguleringsordningen 0,33%.
Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at reguleringerne vil være implementeret med lønnen sidst i juni,
inklusiv eftereguleringen fra den 1. april 2018.
 
RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG
INNOVATION OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG.
2018
I. Overenskomst-/aftaleperiode
Overneskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år fra 1. april 2018/overenskomsternes eventuelle senere udløbspunkt.
II. Generelle lønforhøjelser.
Med virkning fra 1.april 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.oktober 2018 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.april 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.oktober 2019 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,86 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.april 2020 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,46 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Med virkning fra 1.februar 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,68 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018.
Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen.
Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2018 med 0,33 pct., pr. 1.april 2019 med 0,02 pct., pr. 1. april 2020 med 0,02 pct., og 1. februar 2021 med 0,10 pct.       
I alt 0,47 pct. Stigningen i reguleringsordningen er skønnet.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 % Læs Pressmeddelelsen fra CFU og Forhandlingsfælleskabet af den 12. marts 2018 HER
 
 
 
Nyt for 2017
 
 
Den 22-12-2017 -  Lønudviklingen opgøres til 1,7 pct, hvilket er det samme som de officielle tal. Der sker derfor ingen udmøntning fra privatlønsværnet,
og lønstigningen på 1,5 pct. pr. 1. december 2017 fastholdes, hvilket jo også gælder tjenestemændenes pension.
 
Reguleing af pensionen pr. 1-12-2017 - Der er tale om forløbige tal, fordi en eventuel udmøntning fra det aftalte privatlønsværn kan bevirke,
en nedsættelse af reguleringsprocenten. Oplysningen herom kan tidligst foreligge i løbet af januar 2018. I givet fald udsendes nye pensionstabeller.
Den nye regulerigsprocent, vil kun have virkning for pensionerne fremadrettet.
 
Kontingentstigning - i forbinidelse med regulering af tjenestemandspensionen den 1. april, forhøjes kontingentet 
til Postpensionisternes Landsforening fra 59,34 kr. til 60,07 kr. om måneden.  En stigning på 0,73 kr. pr. md.
For medlemmer, hvor HK/Post og Kommunikation betaler halvdelen af kontingentet, stiger beløbet til 30,07 kr. om måneden.
 
PostNord Danmark informerer om deres planer om en ny produktionsmodel.
Du kan læse den fulde information ved at følge dette link
 
Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  - Kan du få erstatning for erhvervsevnetab ?
 
I september 2014 afgjorde EU-domstolen, at der ikke er forskel på, hvad mænd og kvinder skal have i erstatning for erhvervsevnetab, når erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Læs i nedenstående link hvordan en sag bliver genoptaget og hvad kriterierne er for genoptagelse. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 

 

                                                                           tegning af Bjerne Johansen
                                                       Tegning af Bjerne Johansen - Bragt i Posthornet april 2013

   

 

 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Brovadvej 51, Erritsø   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))