Posthornet
 
 
- Et medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening
 
 

 

Postpensionisternes Landsforening udgiver medlemsbladet Posthornet, der fra 2019 udkommer 4 gange om året i månederne marts, juni, september og december.
Posthornet har et alsidigt indhold. Hvert nummer har en ledende artikel, og herudover er der omtale af arrangementer i landsforeningens
og/eller lokale klubbers regi, beretninger fra medlemmerne om rejse- og ferieoplevelser, temasider og meget mere.
I hvert nummer er der desuden en sektion med nyt fra klubberne.
Redaktionen modtager gerne indlæg og artikler fra medlemmerne, det være sig om spændende oplevelser i eller uden for Posten,
en speciel hobby eller emner, der kan være af interesse for en bredere kreds – kun fantasien sætter grænser.
Man behøver ikke selv at formulere sit indlæg eller artikel. Redaktionen er gerne behjælpelig.
 
 
 
01-2005 01-2008 02-2009 forside Posthornet 0413 forside 1.17
 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))