Postpensionisternes klub for Storkøbenhavn
 
Som det fremgår af navnet, er vi en klub, som hovedsageligt består af pensionister fra Storkøbenhavn, men vi har også medlemmer fra det øvrige Sjælland, som har været ansat ved et Københavnerkontor.
 
Klubben blev startet 23. februar 1987, og formålet er at vedligeholde og udbygge kontakten mellem medlemmerne samt bevare og fremme det kollegiale sammenhold, for alle pensionister, uanset hvilken stilling de har bestridt og med hvilken charge. Det betyder, at klubben har en meget bredt sammensat medlemsskare af pensionister/ efterlønnere fra Post Danmark A/S, TDC og BG Bank (Giro Bank) med en spændvidde helt fra de højeste niveauer i stillingshierarkiet.
 
Klubben afholder møder om mange forskellige emner, arrangerer virksomheds- og museumsbesøg m.v. samt ture - herunder en årlig skovtur - med varierende indhold og destinationer.Vore møder holder vi i "Kulturstationen Vanløse" Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse.Mødetidspunktet er normalt den sidste tirsdag i månederne september - maj, mellem kl. 15.00 - 17.00 , men det sker også, at vi arrangerer noget på andre ugedage.Vore aktiviteter for sæsonen kan du se ved at trykke dig ind på klubbens program. Dette bliver i øvrigt udsendt til hvert enkelt medlem hvert år omkring 1. august. Kontingentet er kun kr. 125,00 om året og bliver normalt trukket over giroen sidst i januar måned. Til gengæld for det billige kontingent betaler medlemmerne selv kaffen til vore møder. Skulle Du nu få lyst til at blive medlem hos os og møde gamle kollegaer så kontakt vores formand.
 
 
 
Klubben har sammensat et program for efteråret 2018 samt foråret 2019. Ved at følge dette link kan du læse det fulde program.
 
Se overskrifterne herunder.
 
 
Efterår 2018 / forår 2019
 
Tirsdag den 25. september 2018 - Velkomsttræf på Restaurant Allégade 10, 2000 Frederiksberg. Klubben yder tilskud til arrangementet.
 
Tirsdag den 30. oktober 2018 - Klubmøde
 
Lørdag den 1. december 2018 - Julekomsammen.
 
Tirsdag den 29. januar 2019 - Besøg i Jesuskirken
 
Tirsdag den 26. februar 2019 - Klubmøde
 
Tirsdag den 26. marts - Generalforsamling.
 
Tirsdag den 30. april - Klubmøde.
 
Tirsdag den 28. maj 2019 - Skovtur
 
Nærmere om de enkelte arrangementer i nyhedsbrevet, der udsendes til alle medlemmer i slutningen af august.
 

 .

 

 

Formand:
Henning E. Hansen
Næstformand:
Poul Kildegaard Pedersen

 

Best.medlem/kasserer
Ingelise Frisendahl
Best.medlem/Sekretær:
Per Lund Simonsen
 

 

Best.medlem:
Inge Pamperin
Supppleanter:
Inge Ladefoged og
Connie Klüver Jensen
Revisor:
Elisabeth Juhl
Revisor:
Kate Nielsen
Revisorsuppleant:
Mogens Jørgensen

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))