Postpensionisternes klub for Storkøbenhavn
 
Som det fremgår af navnet, er vi en klub, som hovedsageligt består af pensionister fra Storkøbenhavn, men vi har også medlemmer fra det øvrige Sjælland, som har været ansat ved et Københavnerkontor.
 
Klubben blev startet 23. februar 1987, og formålet er at vedligeholde og udbygge kontakten mellem medlemmerne samt bevare og fremme det kollegiale sammenhold, for alle pensionister, uanset hvilken stilling de har bestridt og med hvilken charge. Det betyder, at klubben har en meget bredt sammensat medlemsskare af pensionister/ efterlønnere fra Post Danmark A/S, TDC og BG Bank (Giro Bank) med en spændvidde helt fra de højeste niveauer i stillingshierarkiet.
 
Klubben afholder møder om mange forskellige emner, arrangerer virksomheds- og museumsbesøg m.v. samt ture - herunder en årlig skovtur - med varierende indhold og destinationer.Vore møder holder vi i "Kulturstationen Vanløse" Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse.Mødetidspunktet er normalt den sidste tirsdag i månederne september - maj, mellem kl. 15.00 - 17.00 , men det sker også, at vi arrangerer noget på andre ugedage.Vore aktiviteter for sæsonen kan du se ved at trykke dig ind på klubbens program. Dette bliver i øvrigt udsendt til hvert enkelt medlem hvert år omkring 1. august. Kontingentet er kun kr. 125,00 om året og bliver normalt trukket over giroen sidst i januar måned. Til gengæld for det billige kontingent betaler medlemmerne selv kaffen til vore møder. Skulle Du nu få lyst til at blive medlem hos os og møde gamle kollegaer så kontakt vores formand.
 
 

 

Såfremt der ikke i programmet er angivet andet mødested afholdes møderme i "Kulturstation Vanløse", Jernbane alle 38, 2720 Vanløse. Lokale: Spejlsalen.
 
Der gælder også den regel, at såfremt der ikke i programmet står, at arrangementet er med ledsager, så er det kun for medlemmer.Endvidere gælder den regel, at har man tilmeldt sig et arrangement og ikke overholder fristen for afbud eller glemmer at komme, hæfter man for deltager betalingen.

 

Formand:

 

Bent Juel Kiebe
Lilletoften 77, st.th
2740 Skovlunde
Tlf.: 44978295
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Formand: 
Bent Juel Kiebe
Næstformand:
 

 

Kasserer:
Ingelise Frisendahl
Sekretær:
Per Lund Simonsen
Bestyrelsesmedlem:
Bent Stahlhut - Nielsen

 

Bestyrelsessuppleant:
Inge Ladefoged
Bestyrelsessuppleant:
Inge Pamperin
Revisor:
Elisabeth Juhl
Revisor:
Kate Nielsen
Revisorsuppleant:
Mogens Jørgensen

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Brovadvej 51, Erritsø   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))