Østfyns Post SeniorerLogo Østfyn

Seniorklubbens Historie!
I december måned 1993 opstod blandt pensionerede postfolk ønsket om at starte en lokal pensionistklub som kaldtes ”Nyborg Postkontors Pensionistklub”. Klubben har p,g.a. ændrede geografiske forhold senere taget navneforandring til ”Østfyns Post Seniorer”
Klubben har lige fra starten (og gør det stadig) optaget pensionister samt ægtefælle/samlever fra alle grene af beskæftigelse i Postvæsenet.
Vores sammenkomster foregår om eftermiddagen 1 gang om måneden de 9 måneder af året med fælles kaffebord og hyggeligt samvær, normalt med lokale foredragsholdere eller besøger historiske steder, bowling, julearrangement og som afslutning på vintersæsonen gennemføres forårsudflugt.
Langt den overvejende del af tiden har vi holdt vores møder i lokaler, som er stillet gratis til rådighed af kommunen, hvor vi frit kan benytte service og købe kaffe til kostpris.
Klubben har gennem tiden haft et stabilt medlemstal på ca. 40 medlemmer.
 
 
JUBILÆUMSFEST I REFSVINDINGE FORSAMLINGSHUS 

Fredag d. 3/12 2018 var vi 34 medlemmer der var samlet i Refsvindinge forsamlingshus for at fejre foreningens 25års jubilæum. Vi mødtes kl. 13.00. Efter at vi var samlet bød formanden velkommen til de fremmødte medlemmer, hvor efter vi gik til bords for at nyde dagens menu. Der var bestilt underholdning –musik, som blev leveret af Børge Christensen som underholdte under spisningen og spillede til vores fælles sang i løbet af eftermiddagen. Senere spillede han også, så vi kunne få os en svingom. Efter forretten rejste Karsten Jensen sig og holdt en lille tale, lykønskede foreningen med jubilæet og overrakte en gave fra landsforeningen. Formanden dvs. undertegnede takkede for gaven, og fortalte lidt om foreningen. Det er mit indtryk at alle havde hyggelig og festlig eftermiddag, snakken gik da livligt ved de forskellige borde og bordene imellem. Der blev også tid til en svingom inden natmaden blev serveret. En stor tak til Thorkild og Gerda for at stå for det praktiske med spisningen samt drikkevarerne. Også en tak til landsforeningen for tilskud til afholdelse af festen, samt gave.

Knud Axelsen

 

AKTIVITETSKALENDER FOR ØSTFYNS POST SENIORER

Mødested: fagforening 3F, Vestergade, 5800 Nyborg - indkørsel via Føtex/THansen
  
Mandag den 28. januar 2019 kl. 14.30 - Hanne Trane vil denne dag fortælle lidt om det hun har beskæftiget sig med i sit arbejdsliv.
 
 
Mandag den 25. februar 2019 kl. 14.30 - Ord. Generalforsamling. Klubben er vært med lidt spiseligt samt øl & snaps. Hvis man ønsker at deltage i spisningen er tilmelding nødvendig og senest den 11. februar 2019.
 
 
Mandag den 25. marts 2019 kl. 14.30 - Bent Andersen kommer og fortæller om de Fynske Jernbaner (Kertemindebanen?)
 
 
Mandag den 29. april 2019 kl. 14.00 - Besøg hos kunstneren Jens Galschiøt i hans galleri, Banevænget 22, Odense N (sidegade til Bogensevej) med rundvisning og kaffe. Prisen er kr. 50,00 pr. person.
 
 
Onsdag den 29. maj 2019 - Forårs udflugt: Arrangørerne vil fremlægge forslag til generalforsamlingen, hvor vi tager drøftelser af mulighederne.
 
 
 

 Klubben har været på den årlige sommerudflugt til Sild. Du kan læse et referat fra turen, samt se lidt fotos HER

 
 Klubben har været på sommerudflugt til Ærø - du kan læse alt om turen her. Der blev også fotograferet på turen - billederne kan du se her
 
Klubbens kontonr.: 1551-4737733
                                
Formand:
Knud Axelsen
Kløvervænget 4
5550 Langeskov
Tlf.:29 93 48 90
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 
Næstformand:
Poul Esø
Tlf.:22 98 16 11
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Kasserer:
Thorkild Jensen
Tlf.: 65 31 53 28
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem:
Hans Oluf Knudsen
Tlf.: 29 25 73 99
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem:
Inga Andersen
Tlf.: 22 51 14 36

Bestyrelsessuppleant:

Hanne Trane

Tlf.: 28 71 39 80

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))