Galleri fra formandsmødet 2016

 

Her er et par billeder fra formandsmødet i Rørvig 2016 - Du kan nederst på siden læse referatet fra mødet 

klik på billederne for at se dem i stor størrelse

 

 

Formandsmøde i Postpensionisternes Landsforening.

Fortrøstning for fremtiden

 

Rørvig lagde igen rammer til årets Formandsmøde den 1. og 2. november. Der mødte 44, ud af 55, formænd op – og de kan altså noget de formænd med vejret og god stemning – i hvert fald skinnede solen da de kom og det blev et livligt døgn med fokus på Landsforeningens og Lokalklubbernes situation og fremtid, samt sikkerhedssituationen i Danmark.

 

Formanden bød velkommen og glædede sig over at Formandsmødet igen kan afvikles som et 12-12 møde og den store opbakning fra klubberne. Formandsmødet i 2017 bliver også et 12-12 møde på Rørvigcentret og det er allerede fastlagt til den 7. - 8. november 2017.

Efter navneopråb – alle tilmeldte var til stede – og sang, fortsatte Formanden med gennemgang af programmet for Formandsmødet. Programmet er forsøgt tilrettet på baggrund af sidste års evaluering af mødet. Gruppearbejdet er taget ud af programmet og hovedemnerne på førstedagen bliver oplæg og debat.

Der er rettet i f.t. det planlagte, da Michael Frid grundet operation var forhindret i at møde. Programmet er derfor følgende:

- Oplæg ved Formanden, Johnny Madsen, om situationen i Landsforeningen og om sidste nyt bl.a. status i Post Norden, Danmark.

Oplæg ved Formanden for Interesseforeningen og Tjenestemændenes Forsikring, Henrik Horup

Oplæg fra Hans Jørgen Bonnichsen på andendagen om sikkerhedssituationen i Danmark.

Status for Landsforeningen

Det har vist sig, at trods andre forventninger, så er medlemstallet faktisk steget siden 2015. Så vi vil ved årets udgang sikkert stå minimum status quo, men forventer faktisk at være flere end vi var ved udgangen af 2015. Vi tror det skyldes, at det går så dårligt med vores gamle arbejdsplads, som skal reducere. Det har betydet mange fratrædelsesordninger, hvor nogen af disse vælger at fortsætte deres faglige/kollegiale tilhørsforhold i Postpensionisternes Landsforening.

Dette har jo betydning for foreningens økonomi. Vi får flere kontingentindtægter end budgetteret.

Vi får desuden en særdeles god økonomi i år og kommer ud af 2016 med et flot regnskab. Bl.a. på grund af nedlæggelse af SC, hvor vi sparede kontingent i 2. halvår 2015 samt fik andel i SC’s formue.

Denne positive økonomiske situation vil betyde, at klubtilskuddet i 2017 forhøjes.Tilskud fra PostNord, Danmark kender vi ikke. Jeg havde håbet jeg kunne afsløre beløbet i dag, for der var planlagt møde den 28. oktober, men dette blev aflyst – og der er i stedet aftalt møde den 29. november, fortsatte formanden.

Med nedlæggelse af SC er det forhandlingssamarbejde der før var i SC besluttet fortsat på helt uformelt plan ved et netværk mellem de forskellige pensionistorganisationer.

Vi sidder jo i OAO og er forhandlingsberettiget der. Og det er vi meget tilfredse med.

Der har lige været repræsentantskabsmøde i OAO i uge 40. Det sker hvert fjerde år og Flemming Winther blev genvalgt som formand og han er også formand for CFU, der forhandler for alles vegne med staten.

Pensionen stiger næste år den 1/4 og 1/12 og det ender med en stigning på 3,20% i 2017, og samlet i OK-perioden 4,5 %

Interesseforeningen og Tryghedsgruppen

Formand for Interesseforeningen, der ejer Tjenestemændenes Forsikring (TF), Henrik Horup, havde et spændende og meget engageret oplæg om TF. Selv om vi er små, kan vi sagtens lege med de store. Vi har tilfredse kunder, attraktive forsikringer, rimelige priser, tidssvarende produkter og super kundeservice. Der er i 2016 udbetalt 8% bonus for 2015 svarende til 68 mio. til forsikringstagere i TF. Der er 90.743 forsikringstagere i TF og der behandles 60.000 skader om året. Vores kodeord for fremtiden er vækst med omtanke, overskudsandel: 2/3 af FT’s overskud går til Interesseforeningen og 1/3 til Tryg. Overskud anvendes til Medlemsbonus og ellers på bedre forsikringer uden prisstigning, samt på ferieboliger. TF har samlet 109 ferieboliger i Danmark og Europa.

Der er 53 faglige organisationer i TF fordelt i 37 afdelinger. Til Generalforsamlingen er der i alt 73 delegerede. Bestyrelsen består af Formand, næstformand samt 6 bestyrelsesmedlemmer.

Yderligere om TF kan man læse på hjemmesiden https://www.tjm-forsikring.dk/

Tryghedsgruppen ejer 60% af Tryg og hele Trygfonden. Trygfonden anvender 550 mio. årligt til tryghedsskabende initiativer. Bl.a. livreddere, akut lægehelikopter, hjertestartere, besøgshunde, bamser til børn på sygehuse og meget, meget mere…

Trygfondens aktiviteter kan ses på https://www.trygfonden.dk/

Der er valg til Trygfondens repræsentantskab i Region Syddanmark i starten af 2017. Henrik Horup stiller op. Der opfordres til at stemme på ham for at styrke Interesseforeningen i Trygfonden.

Sidste nyt

Johnny Madsen deltog i Postbrancheklubbens årsmøde i Kolding medio oktober og blev her opdateret på de problemer/udfordringer vores gamle virksomhed PostNord Danmark står overfor.

Adm. Direktør Peter Kjær Jensen,kunne på årsmødet fortælle at det ser meget anstrengt ud. Posten skal ophøre med at give underskud. Brevmængden falder katastrofalt. Et greb for at vende bøtten er, at der efter nytår ikke kommer noget ud om lørdagen, hverken post eller pakker eller andet. Og Post Nord, Danmark skal satse på områder, der kan give overskud.

Der udspandt sig en livlig debat om PostNord Danmark, som klart afspejlede, at selvom vi ikke længere er ansat i Posten så er vores tanker og gode ønsker for arbejdspladsen stadig dybt i vore hjerter.

Vi har haft et godt samarbejde med ledelsen i PostNord Danmark, og vi håber det kan fortsætte. Vi er spændt på mødet vi skal have  ultimo november med PostNord Danmark, sluttede Johnny Madsen denne orientering.

Vores samarbejde med 3F og HK Post er ikke belastet af møder. Vi forstår at de er hængt op med hele den trængte situation de arbejder med for de ansatte i PostNord Danmark. Men kontakten er der løbende.

Johnny Madsen sluttede af med at redegøre for, at situationen omkring ægtefællers manglende registrering af medlemskab i f.m. leje af Ferieboliger i 3F Post nu er løst. Så nu kan de leje.

Førstedagens program gik over i middag og socialt samvær.

Bevar roen og fornuften

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) leverede på andendagen et inspirerende og spændende oplæg om terror, trusler og tankespindet bag det.

Bonnichsen lagde ud med pressens omtale af terror. Den terrorhandling der fandt sted i København i 1985 med bomben ved Vesterport station og foran synagogen, blev dengang behandlet med fornuft, saglig og nødvendig oplysning og information, frem for som en sensationel og truende begivenhed. Mens terrorhandlinger efter 11. september 2001, er behandlet mindre fornuftigt, sensationen har taget over og med dette kommer frygten ind i civilbefolkningen.

Hans Jørgen Bonnichsen havde en interessant og lærerig gennemgang af terrorens historie, de hellige krigere fra Mujahedin (Islams krigere) over Bin Laden og til nu IS. Lidt ironisk, at vores nuværende statsminister er fotograferet og støttede Taleban, fordi de på det tidspunkt blev opfattet som frihedskæmpere mod Sovjetunionen.

Tre ord er centrale, hvis man skal forstå terroristens baggrund og tankesæt:

- Had, der opstår af diskrimination og støttes og dyrkes af nogen der vil udnytte dette had til

- Hævn, der er vejen til at ’rette op’ på ’uretfærdigheden’. Og

- Hæder, som er gevinsten for din hævn og hellige kamp.

Bonnichsen inddelte den typiske IS terrorist i flere kategorier:

- Fanatiske religiøse, de mener virkelig det de gør.

- Hollywood terrorister, der ønsker spænding og berømmelse, men de vender hurtigt tilbage, når realiteterne går op for dem.

- Psykisk syge og endelig den sidste men også utilregnelige gruppe:

- Cross over terrorister – unge kriminelle, der finder ud af at der er meget mere glamour over at være hellig kriger og pludselig bliver det på meget kort tid. Lastbilmorderen fra Nice er et eksempel på en sådan cross over.

Det generelle trusselsbillede er er et redskab for politi, PET og politikerne – ikke noget civilbefolkningen egentlig skal forholde sig til eller agere på. Sandsynligheden for at borgerne bliver ofre for en terrorhandling er usandsynlig lille. Så lad os bruge denne viden til at bevare roen, undgå at gå i panik og frygt, og lad os bevare fornuften.

PET’s opgave er at forebygge, modvirke og forhindre. Og der er to metoder: den fremstrakte hånd – hvor der er opmærksomhed på afvigelser og forebyggende samtaler, med henblik på at undgå radikalisering (et ord Bonnichsen i øvrigt ikke bryder sig om). Eller den knyttede næve – hvor personer, der er udenfor pædagogisk rækkevidde, overvåges, følges nøje med henblik på at gribe ind før en terror handling foretages. Bonnichsen er især kendt for at arbejde meget for den fremstrakte hånds metode.

Terrorbekæmpelse hos PET og politiet koster mange penge, og det betyder nedprioritering af andre opgaver, bl.a. er der årligt 55.000 cykeltyverier der intet bliver gjort ved og opklaringsprocenten på hjemmetyverier er på 6.

Bonnichsen kritiserede grænsekontrollen, da den ikke er det rette redskab til at fange forbrydere. Det er Interpol og Schengensamarbejdet der giver noget.

I dag er der ikke noget modsætningsforhold mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og PET. PET tager sig af den indre sikkerhed og FE af sikkerheden udefra.

Efter dette fremragende indlæg kan de tilstedeværende tage hjem med langt større indsigt i det store og gode beskyttelsesarbejde PET udfører og den tryghed, der faktisk eksisterer i vort samfund.

Afslutning

Johnny Madsen sluttede mødet af med at takke for et par gode dage i hyggeligt samvær. Vi glæder os allerede til næste år. Bent-Jacques Hansen fra Pensionistforeningen ’Posten’ i Vejle, opsummerede Formandsmødet med at synge følgende vers (melodi: Glory, glory halleluja):

Her er vi alle, alle her fra øst og vest

Til Rørvig er vi kommet, vi er alle her som gæst

Formandsmødet er for os et godt arrangement

Som vi får glæde af…

Glory får vi når vi mødes

Sorger kan vi lægge skjul på

Positive er vi alle

Når igen vi vender næsen hjem.

 

 

 

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Brovadvej 51, Erritsø   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))