033
forside_3-18
postkasse_skat
 

Velkommen til Postpensionisternes Landsforening
Postpensionisternes Landsforening (PL) er en interesse organisation
med cirka 5.100 medlemmer.
 
 
 
 Sådan startede det

”Pensionisterne, Enkerne og Invaliderne blev som bekendt ikke delagtiggjort i Supplementsdyrtidstillægget for 1917, hvilket selvsagt skuffede disse Medborgere, der som regel i Forvejen har ondt ved at faa den lille Pension til at slaa til, til det allernødvendigste.”

Sådan stod der i Posthornet i 1919. Det var hovedorganisationerne, der havde ført overenskomstforhandlingerne, som en kreds af pensionister fra etaterne var utilfredse med resultatet af. De fandt det derfor nødvendigt at etablere deres egen organisation, og Landsforeningen for Pensionister så derfor dagens lys.
I 1943 dannede pensionisterne i postetaten deres egen forening, Post- og Telegrafvæsenets Pensionistforening, som i 1945 var medstifter af Fællesforeningen for Statens Pensionistforeninger – den nuværende Statspensionisternes Centralforening (SC). Så det er en traditionsrig forening, der efter en række sammenlægninger og fusioneringer inden for postvæsenets organisationer siden 1996 bærer navnet Postpensionisternes Landsforening.
 
 

Landsforeningens formålsparagraf siger bl.a.:

PL har til formål at arbejde for opnåelse af de til enhver tid bedst mulige pensionsvilkår for foreningens medlemmer og deres efterladte, at virke for gennemførelse af sager af økonomisk og social betydning for medlemmerne, samt styrke sammenholdet mellem pensionisterne indbyrdes.

 

En forening for alle

    • Adgang til at blive medlem har enhver, der med pension eller efterløn forlader PostNord, TDC eller BG Bank (GiroBank).
    • Samme adgang har til enhver tid disses ægtefæller eller samlevere, selvom de ikke har eller har haft ansættelse i PostNord, TDC eller BG Bank (GiroBank).
    • Adgang til at blive medlem har endvidere alle medarbejdere i PostNord, der er i aktiv tjeneste eller på rådighedsløn, samt disses ægtefæller eller samlevere.

 

 

 

Fotos på forsiden er fotograferet af Hans B. Henriksen

POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING

Prangervej 42   -   DK-7000 Fredericia   -   Tlf. +45 75 92 60 23 (kl. 9 - 14 (13))